ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО КЪМ НИПА

Посредничеството към Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА) е един от извънсъдебните способи за разрешаване на колективни трудови спорове между две страни и представлява процедура, която се провежда с участието на трета независима страна - посредник.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПОСРЕДНИЦИ И АРБИТРИ

Лице, което е предложено за включване в списъците на посредниците и арбитрите, трябва да отговаря на определени критерии, съгласно изисквания, приети от Надзорния съвет на НИПА.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Съгласно Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА, процедурата по посредничество се реализира въз основа на определени писмени документи, образци от които са представени за ползване.

ПРОЦЕДУРИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО КЪМ НИПА

Информация за процедурите по посредничество в НИПА се съдържа в специално създаден регистър.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО

Задаваните въпроси към НИПА относно процедурата по посредничество и отговорите на експертите на НИПА са обобщени и могат да послужат за информация на страните в избора има да уредят колективен трудов спор помежду си.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration