ДОКУМЕНТИ И ИЗДАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, СВЪРЗАНИ С КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

В този раздел са обособени документи и материали на международни институции, свързани с колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ВЪПРОСИ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

В този раздел са обособени публикации на представители на научните среди, посветени на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове.

ДОКУМЕНТИ И ИЗДАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

В този раздел са обособени Конвенциите и Препоръките на МОТ, касаещи колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове, както и преводни материали на издания на МОТ.

ПУБЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ

В този раздел са обособени публикации, документи и становища на представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите, по въпросите на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове.

ПУБЛИКАЦИИ НА НИПА

Този раздел е посветен на публикации на НИПА и съдържа информация за различни аспекти от дейността на института.

РЕШЕНИЯ НА СЪДИЛИЩА ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

В този раздел са публикувани официални решения на съда по въпроси, отнасящи се до колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration