Обучения на посредници и арбитри към НИПА

На основание чл. 5, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на НИПА и в изпълнение на Стратегията за развитие до 2013 г., Институтът провежда обучения на посредниците и арбитрите. Обученията имат за цел представяне на добри практики в областта на извънсъдебните способи за уреждане на колективни трудови спорове и придобиване на нови техники и умения.

Обучения на служители на НИПА

Обученията на служителите на НИПА са с разнообразна тематика и с теоретична и практическа насоченост.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration