С писмо вх.№ РД-16-7/05.10.2018 г. от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, за нов член на Надзорния съвет на НИПА е определена съгласно чл.4а, ал.5 ЗУКТС г-жа Валентина Зартова, юридически съветник на БТПП и дългогодишен арбитър към НИПА, на мястото на проф. Силви Чернев.

Валентина Йорданова Зартова е адвокат от Софийска адвокатска колегия. Магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Юридически съветник към Българска търговско-промишлена палата. През годините заема длъжности като стажант съдия в Окръжен съд - Русе; заместник-главен арбитър в Окръжен държавен арбитраж - Русе и Окръжен държавен арбитраж - София; заместник-главен арбитър и главен арбитър във Ведомствен държавен арбитраж при Министерство на земеделието и хранителната промишленост; арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration