Под ръководството на председателя на НС на НИПА проф. Емил Мингов се проведе третото редовно заседание на Надзорния съвет на института. Приети бяха отчет за дейността на НС на НИПА за първото полугодие на 2018 г., Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г., Програма за дейността на НИПА за 2019 г. и проект на бюджет на института за 2019 г.

По предложение на министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков бе обсъден проект на закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration