Под ръководството на проф. Емил Мингов, председател на Надзорния съвет на НИПА, се проведе второто за 2018 г. редовно заседание на НС. Приети бяха План за работата на НС на НИПА за второто полугодие на 2018 г., Отчет за изпълнението на Програмата за дейността на института към м. юни 2018 г. След обстойни разисквания бе приет и Годишния доклад за колективни трудови договори и колективни трудови спорове на НИПА.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration