Нормативни актове, уреждащи дейността на НИПА:

Прикачен файлРазмерДата
13/12/2016 ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ, актуален към 24.01.2012 г285.38 KB
07/07/2015 КОДЕКС НА ТРУДА (ИЗВЛЕЧЕНИЕ).pdf442.91 KB
07/07/2015 ЗИКРСМПГПЕД (ИЗВЛЕЧЕНИЕ).pdf107.79 KB
07/07/2015 ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ).pdf112.71 KB
07/07/2015 ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ).pdf185.85 KB
07/07/2015 ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РБ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ).pdf86.61 KB
07/07/2015 ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ).pdf78.51 KB
07/07/2015 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НИПА, актуален към 9.05.2014г..pdf496.09 KB
07/07/2015 ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АРБИТРАЖ ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ ОТ НИПА (08 май 2012 г.).pdf1.79 MB
13/12/2016 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА352.4 KB
07/07/2015 ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА И АРБИТЪРА КЪМ НИПА.pdf875.73 KB
07/07/2015 ПРЕПОРЪКА № 92 ЗА ДОБРОВОЛНОТО ПОМИРЕНИЕ И ДОБРОВОЛНИЯ АРБИТРАЖ.pdf241.44 KB
07/07/2015 ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ).pdf147.46 KB
07/07/2015 ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ХАРТА (ИЗВЛЕЧЕНИЕ).pdf151.58 KB
14/10/2016 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ИА ГИТ И НИПА РД01-421-06.07.2016 г..pdf561.24 KB
14/10/2016 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ИА ГИТ И НИПА (06.07.2016 г.).pdf790.81 KB
07/07/2015 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ИА ГИТ И НИПА.pdf144.76 KB
07/07/2015 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ИА ГИТ И НАЦИО….pdf30.13 KB
07/07/2015 ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПОСРЕДНИЦИ И АРБИТРИ.pdf359.36 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration