Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) в изпълнение на своите функции съгласно чл.5, т.12 от Правилника за устройството и дейността на НИПА, публикува на интернет страница си действащите колективни трудови договори, сключени по реда на чл. 51б и 51в от Кодекса на труда. Това са отрасловите и браншовите колективни трудови договори, както и колективните трудови договори по общини за дейности, финансирани от общинския бюджет.

 


ДЕЙСТВАЩИ ОТРАСЛОВИ И БРАНШОВИ (ЧЛ.51б КТ) КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ


КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ПО ОБЩИНИ ЗА ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ (ЧЛ.51в КТ)


АРХИВ НА СКЛЮЧЕНИ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration