Хартата на клиента включва информация и описание на нивото на административното обслужване, което Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) предоставя на представителите на работниците и служителите като общност и работодателите. С Хартата на клиента НИПА се ангажира да предоставя качествени административни услуги чрез законосъобразна и ефективна дейност на администрацията. Целта на Хартата на клиента е да разясни на потребителите какви услуги НИПА предоставя, начина, по който ги предоставя, очакванията и отговорностите на потребителите на услуги.

Прикачен файлРазмерДата
25/07/2014 ХАРТА НА КЛИЕНТА 2014176.79 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration