На свое редовно заседание, състояло се на 26 февруари 2013 г. Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, на основание чл.4а, ал.7, т.5 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове и чл.9, ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на НИПА, взе решение и утвърди списъците на посредниците и арбитрите към НИПА. Съгласно чл.9, ал.4 от Правилника, посредниците и арбитрите се предлагат за утвърждаване на Надзорния съвет от представителните на национално равнище организации на работниците и служителите, и на работодателите, както и от държавата, в лицето на министъра на труда и социалната политика. Утвърдените списъци на посредниците и арбитрите към НИПА се обнародват в Държавен вестник. Обобщена информация за профила на новите посредници и арбитри към НИПА тук.

СПИСЪК НА ПОСРЕДНИЦИТЕ

 СПИСЪК НА АРБИТРИТЕ

 

                                АРХИВ СПИСЪЦИ ПОСРЕДНИЦИ И АРБИТРИ

Прикачен файлРазмерДата
29/05/2013 Профил на посредниците и арбитрите към НИПА283.4 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration