НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА

 

Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж се състои от по двама представители на представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите, както и на държавата. Представителите на държавата се определят от министъра на труда и социалната политика. Директорът на института е член на Надзорния съвет по право. Представителите в Надзорния съвет на представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите се определят от националните им ръководни органи. Членовете на Надзорния съвет избират от своя състав Председател на ротационен принцип за срок от една година.

В своята работа Надзорният съвет се ръководи от Правилник за организацията и дейността си, като най-важните му функции са приемането на Правила за осъществяване на посредничество и абитраж от НИПА, както и установяването на критерии и утвърждаването на списъците на посредниците и арбитрите към НИПА. Надзорния съвет утвърждава програмите за дейността на Института, и одобрява проекта на годишен бюджет и отчета за неговото изпълнение. Заседанията на Надзорния съвет на НИПА се провеждат по предварително одобрен План за работата му за всяко шестмесечие.

Прикачен файлРазмерДата
04/02/2019 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Януари-Юни 2019 г.)155.92 KB
05/10/2018 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Юли-Декември 2018 г.)209.81 KB
13/12/2017 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Януари-Юни 2018 г.)175.42 KB
01/06/2017 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Юли-Декември 2017 г.)177.7 KB
13/12/2016 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Януари-Юни 2017 г.)175.58 KB
27/09/2016 ПИСМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА204.91 KB
26/09/2016 ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ ЧЛЕН НА НС НА НИПА КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА465.44 KB
05/08/2016 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Юли-Декември 2016 г.)138.79 KB
17/02/2016 ПИСМО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ ОТ АИКБ101.95 KB
16/12/2015 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Януари-Юни 2016 г.)188.21 KB
29/06/2015 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Юли-Декември 2015 г.)202.18 KB
26/06/2015 ПИСМО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ ОТ КРИБ449.61 KB
26/06/2015 ПИСМО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ ОТ КТ "ПОДКРЕПА"150.52 KB
20/12/2014 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Януари-Юни 2015 г.)189.11 KB
25/08/2014 ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ ЧЛЕН НА НС НА НИПА КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА2.66 MB
12/12/2012 ПИСМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 2127.13 KB
16/10/2012 ПИСМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ611.8 KB
16/10/2012 ПИСМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА561.56 KB
16/10/2012 ПИСМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЪЛГАРСКА ТЪРГОСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА697.72 KB
16/10/2012 ПИСМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ558.06 KB
16/10/2012 ПИСМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ657.39 KB
16/10/2012 ПИСМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"700.05 KB
15/05/2017 ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА НС НА НИПА ЗА 2016 г.228.1 KB
29/03/2016 ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА НС НА НИПА ЗА 2015 г.172.71 KB
29/03/2016 ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА НС НА НИПА ЗА 2014 г.209.63 KB
16/04/2014 ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА НС НА НИПА ЗА 2013 г.149.26 KB
02/03/2013 ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА НС НА НИПА ЗА 2012 г.146.74 KB
15/07/2014 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Юли-Декември 2014 г.)139.39 KB
15/07/2014 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Януари-Юни 2014 г.)133.88 KB
15/07/2014 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Януари-Юни 2013 г.)137.96 KB
15/07/2014 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Юли-Декември 2013 г.)85.34 KB
15/07/2014 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Януари-Юни 2012 г.)79.89 KB
15/07/2014 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА (Юли-Декември 2012 г.)79.25 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration