Министерство на труда и социалната политика


Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда "Подкрепа"

Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара
Българска търговско промишлена палата
БСЧП "Възраждане"
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Съюз за стопанска инициатива


Национален осигурителен институт
Национален статистически институт
Информационен бюлетин по труда
Агенция за малки и средни предприятия


Федерална служба за посредничество и помирение на САЩ
Ирландска комисия по трудови отношения
Американска асоциация за арбитраж
Международна организация на труда

Областни и общински администрации, партньори по проект “Въвеждане на механизъм за ранно информиране на НИПА за възникващи КТС”:

Области
Варна

Враца
Габрово
Кърджали
Пазарджик
Пловдив
Русе
Смолян
Стара Загора
Търговище
Ямбол

Общини
Варна
Габрово
Девня
Казанлък
Севлиево
Ямбол
Бургас
Елхово

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration