Достъпът до обществена информация в Националния инстиут за помирение и арбитраж (НИПА) се предоставя по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Правилата за организация и предоставяне на достъп до обществена информация в НИПА, след подаване и регистриране на Заявление-образец. Заявлението за достъп до обществена информация може да се получи на място в деловодството на НИПА, както и да се  изтегли в електронен вид, да се попълни и да се изпрати на адреса на електронната пощенска кутия на НИПА - nipa@nipa.bg. Информацията за постъпилите в НИПА запитвания по Закона за достъп до обществена информация се съдържа в Годишните отчети (доклади).

Информация по чл.15 от ЗДОИ:

Звено на Националния институт за помирение и арбитраж, което отговаря за приемането и регистрирането на устните запитвания или писменните заявления за предоставяне на достъп до обществена информация е главният юрисконсулт на НИПА на адрес: гр. София 1618, кв."Овча купел", ул."Боряна"№59, бл.215А, ет.1, ап.1, телефон 02/4253750, в работно време от 09:00 до 17:30 часа.

Прикачен файлРазмерДата
15/01/2019 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 г.497.19 KB
02/01/2018 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 г.235.48 KB
22/12/2017 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 08.12.2017 Г.252.65 KB
21/02/2017 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 09.02.2017 Г.526.04 KB
27/12/2016 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 г.264.52 KB
07/01/2016 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 г.724.04 KB
23/12/2014 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2014 г.1.85 MB
17/01/2014 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2013 г.2.07 MB
27/12/2012 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2012 г.255.47 KB
31/01/2012 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2011 г.206.65 KB
18/03/2016 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 17.03.2016 г.602.81 KB
05/03/2015 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 05.03.2015 г.216.94 KB
16/02/2015 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 16.02.2015 Г.385.34 KB
09/01/2013 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. №22/07,01,2013 г.157.49 KB
01/11/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. №99/01/30,10,2012 г.866.1 KB
29/09/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. № 1705/02/14.08.2012 Г.1.32 MB
09/04/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. № 92/02/24.01.2012 Г.395.41 KB
09/04/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. № ДОИ01-15/31.03.2011 Г.270.22 KB
09/04/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 08.03.2011 Г.247.8 KB
31/01/2012 ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА НИПА283.73 KB
21/01/2012 ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ230 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration